(1)
Kaneva, E.; Harizanov, R.; Tsvetkova, N.; Kaftanjiev, I.; Borisova, R.; Ivanova, A.; Videnova, M.; Velcheva, D.; Alexiev, I.; Dimitrova, R.; Pavlova, M.; Aleksandrova, E. E. VERMICULARIS – PROSPECTS FOR FUTURE RESEARCH: A BRIEF LITERATURE REVIEW. Probl Infect Parasit Dis 2023, 50 (2), 13-18. https://doi.org/10.58395/pipd.v50i2.92.