1.
Taseva E, Christova I, Panayotova E, Trifonova I. INVESTIGATION OF MURINE RODENTS FOR THE PRESENCE OF LEPTOSPIRA DNA BY NESTED PCR. Probl Infect Parasit Dis. 2019;47(1):25-29. doi:10.58395/pipd.v47i1.14