[1]
E. Taseva, I. Christova, E. Panayotova, and I. Trifonova, “INVESTIGATION OF MURINE RODENTS FOR THE PRESENCE OF LEPTOSPIRA DNA BY NESTED PCR”, Probl Infect Parasit Dis, vol. 47, no. 1, pp. 25–29, Jun. 2019, doi: 10.58395/pipd.v47i1.14.